آموزش کامل icdl

درحال برگزاری
67%
تخفیف
سطح مقدماتی
دوره غیرحضوری
۴۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان
53%
تخفیف
سطح مقدماتی تا پپیشرفته
دوره غیرحضوری
۷۵,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان
53%
تخفیف
سطح مقدماتی تا پیشرفته
دوره غیرحضوری
۷۵,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان