کار با لیست ها در html

کار با لیست ها در html

در جلسه دوازدهم آموزش جامع html سایت بیست آموز به یکی از پرکاربردترین و مهم ترین مباحث html یعنی آموزش کار با لیست ها در html می رسیم.

 • در بسیاری از مواقع پیش می آید که می خواهیم متن سایتمان به صورت لیستی ( مرتب یا غیر مرتب) ظاهر شود.
 • در اصل لیست ها در مواقع بسیاری باعث بهتر دیده شدن مطلب مورد نظر می شوند.
 • استفاده درست از داده های لیست گونه حتی می تواند در بهبود رتبه ی سایت ما در موتورهای جستجو تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد.

با این توضیحات ،جلسه آموزش کار با لیست ها در html را شروع می کنیم.

آموزش کار با لیست ها در html

بخش اول – تشریح تگ باز و بسته ی <ul></ul>

 • کاربرد و اهمیت لیست ها در طراحی صفحات وب
 • کاربرد لیست های غیرترتیبی
 • تشریح تگ باز و بسته ی <ul></ul>
 • کاربرد تگ ul در طراحی سایت
 • نحوه تغییر علامت لیست های غیرترتیبی با استفاده از دستورات css
 • تشریح کارکرد دستور list-style-type در css
 • نحوه برداشتن علامت لیست های ایجاد شده توسط تگ ul
 • نحوه قرار دادن عکس به جای علامت لیست های ایجاد شده توسط تگ ul
 • تشریح کارکرد دستور list-style-image در css
 • تشریح کارکرد دستور list-style-position در css جهت تغییر محل علامت لیست های ایجاد شده توسط تگ ul

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش دوم- تشریح تگ باز و بسته ی <ol></ol>

 • کاربرد لیست های ترتیبی
 • تشریح تگ باز و بسته ی <ol></ol>
 • کاربرد تگ ol در طراحی سایت
 • نحوه تغییر علامت لیست های ترتیبی با استفاده از صفت type در تگ ol
 • نحوه تغییر علامت لیست های ترتیبی با استفاده از دستورات css
 • تشریح کارکرد دستور list-style-type در css
 • نحوه برداشتن علامت لیست های ایجاد شده توسط تگ ol
 • نحوه معکوس کردن ترتیب در لیست های ترتیبی ایجاد شده توسط تگ ol 
 • تشریح صفت reversed در تگ ol
 • تشریح صفت start در تگ ol

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش سوم- ایجاد لیست های توصیفی با تگ های dl ، dt و dd

 • کاربرد لیست های توصیفی در طراحی صفحات وب
 • اهمیت ایجاد لیست های توصیفی
 • تشریح کارکرد تگ باز و بسته ی <dl></dl>
 • تشریح کارکرد تگ باز و بسته ی <dd></dd>
 • تشریح کارکرد تگ باز و بسته ی <dt></dt>

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش چهارم – نحوه ایجاد لیست های ترکیبی از لیست های ترتیبی و غیرترتیبی

 • نحوه ایجاد لیست های ترکیبی از لیست های ترتیبی و غیرترتیبی توسط تگ های ol و ul

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش پنجم – نحوه ایجاد لیست های تو در تو یا Nested List

 • اهمیت و کاربرد لیست های تو در تو یا Nested List
 • نحوه ایجاد لیست های تو در تو

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش ششم- نحوه ایجاد منوی افقی در html

 • اهمیت منوهای افقی در طراحی صفحات وب
 • آموزش ایجاد لیست های افقی به کمک دستورات html و css

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...