تگ های مرتبط با قالب بندی متن در html

تگ های مرتبط با قالب بندی متن در html

در جلسه هفتم آموزش جامع html سایت بیست آموز به بحث بسیار کاربردی و پایه ای تگ های مرتبط با قالب بندی متن در html می پردازیم.

 • همانطور که می دانید بخش اعظمی از محتوای اکثر سایت ها را متن تشکیل داده است.
 • و همانطور که در بسیاری از متن های مختلف تاکنون مشاهده کردید ، بخش هایی از متن لازم است تا دارای قالبی متفاوت از بخش های دیگر داشته باشند.
 • قالب بندی متن ها به شما کمک می کند تا علاوه بر اینکه به متن خود زیبایی و جذابیت می بخشید، رتبه سایت خود را نیز در مورتورهای جست و جو بالاتر ببرید و یک Organic SEO یا سئوی طبیعی مطلوب داشته باشید.

با این توضیحات ،جلسه آموزش تگ های مرتبط با قالب بندی متن در html را شروع می کنیم.

تگ های مرتبط با قالب بندی متن در html

بخش اول – روش ها و تگ های ویژه ضخیم کردن متن در html

 • تگ باز و بسته <b></b> مخفف چه عبارتی است؟
 • تگ b جزو خانواده کدام نوع از تگ ها می باشد؟
 • کاربرد تگ b در قالب بندی متن های موجود در صفحات وب چیست؟
 • آیا قرار دادن تگ b در رتبه بندی یا سئوی سایت اثر دارد؟
 • جایگزین مناسب تگ b کدام تگ است؟
 • تگ باز و بسته ی  <strong></strong>جزو خانواده کدام نوع از تگ ها می باشد؟
 • کاربرد تگ strong در قالب بندی متن های موجود در صفحات وب چیست؟
 • آیا قرار دادن تگ strong در رتبه بندی یا سئوی سایت اثر دارد؟
 •  ضخیم کردن متن با استفاده از دستورات css

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش دوم- معرفی تگ های <del></del> و <ins></ins>

 • معرفی تگ باز و بسته ی  <del></del>
 • آیا استفاده از تگ del تاثیری در سئوی سایت ما دارد؟
 • دستور جایگزین تگ del در css چیست؟
 • معرفی تگ باز و بسته ی  <ins></ins>
 • آیا استفاده از تگ ins تاثیری در سئوی سایت ما دارد؟
 • دستور جایگزین تگ ins در css چیست؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش سوم- معرفی تگهای <s></s> و <strike></strike> 

 • معرفی تگ باز و بسته ی  <s></s>
 • آیا استفاده از تگ s تاثیری در سئوی سایت ما دارد؟
 • معرفی تگ باز و بسته ی  <strike></strike>
 • آیا استفاده از تگ strikeتاثیری در سئوی سایت ما دارد؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش چهارم – معرفی تگهای <i></i> و <em></em> 

 • معرفی تگ باز و بسته ی  <i></i>
 • آیا استفاده از تگ i تاثیری در سئوی سایت ما دارد؟
 • دستور جایگزین تگ i در css چیست؟
 • معرفی تگ باز و بسته ی  <em></em>
 • آیا استفاده از تگ em در سئوی سایت ما دارد؟
 • دستور جایگزین تگ em در css چیست؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش پنجم – معرفی تگ  <mark></mark>  

 • معرفی تگ باز و بسته ی  <mark></mark>
 • آیا استفاده از تگ mark تاثیری در سئوی سایت ما دارد؟
 • روش تغییر رنگ پیش فرض تگ mark
 • دستور جایگزین تگ mark در css چیست؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش ششم- معرفی تگهای <small></small> و <big></big> 

 • معرفی تگ باز و بسته ی  <small></small>
 • آیا استفاده از تگ small تاثیری در سئوی سایت ما دارد؟
 • معرفی تگ باز و بسته ی  <big></big>
 • آیا استفاده از تگ big در سئوی سایت ما دارد؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش هفتم – معرفی تگهای <sub></sub> و <sup></sup> 

 • معرفی تگ باز و بسته ی  <sub></sub>
 • آیا استفاده از تگ sub تاثیری در سئوی سایت ما دارد؟
 • دستور جایگزین تگ sub در css چیست؟
 • معرفی تگ باز و بسته ی  <sup></sup>
 • آیا استفاده از تگ sup در سئوی سایت ما دارد؟
 • دستور جایگزین تگ sup در css چیست؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش هشتم – معرفی تگ <time></time>  

 • معرفی تگ باز و بسته ی  <time></time>
 • آیا استفاده از تگ timeتاثیری در سئوی سایت ما دارد؟
 • روش های مختلف درج تاریخ در صفحات وب

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...