تگ های مربوط به سرتیترها در html

تگ های مربوط به سرتیترها در html

تگ های مربوط به سرتیترها در html

 • در جلسه پنجم آموزش جامع html سایت بیست آموز به بحث بسیار پرکاربرد تگ های مربوط به سرتیترها در html میرسیم.
 • آشنایی شما با تگ های مربوط به سرتیترها در html به شما کمک می کند برای متن های مختلفی که بخش اعظم صفحات وب را تشکیل می دهند سرتیتر مناسب بنویسید.
 • این سرتیتر نویسی مناسب به شما کمک می کند تا متن هایی زیبا ، مناسب و کاملا SEO Friendly داشته باشید.
 • متاسفانه بسیاری از طراحان وب به دلیل عدم تسلط به تگ های مربوط به سرتیترها در html
 • دچار اشتباهات مهلک در رتبه بندی سایت یا seo هستند. 

بخش اول – آشنایی با تگ های h1 تا h6 

 • تعریف تگ های h1 تا h6  و کاربرد آنها در سرتیتر گذاری متن ها در html
 • آموزش نحوه صحیح استفاده از تگ های h1 تا h6
 • آشنایی با اهمیت هرکدام از تگ های h1 تا h6

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش دوم-  تغییر شکل ظاهری تگ های h1 تا h6 به وسیله دستورات css

 • نحوه تغییر نوع و اندازه فونت یا قلم عناصر h1 تا h6 با استفاده از دستورات css
 • نحوه تغییر رنگ متن عناصر h1 تا h6 با استفاده از دستورات css
 • نحوه تغییر رنگ پشت زمینه عناصر h1 تا h6 با استفاده از دستورات css

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش سوم- آشنایی با سئوی تگ های h1 تا h6 

 • نحوه درست استفاه از تگ های h1 تا h6 و ارتباط آن با موتورهای جست جو 
 • ما مجاز به چند بار استفاده از تگ های h1 تا h6 در یک صفحه وب هستیم.
 • ما مجاز به چند بار استفاده از تگ h1 در یک صفحه وب هستیم.
 • متن سرفصل موجود در تگ های h1 تا h6 می تواند کپی باشد؟
 • طول متن سرفصل موجود در تگ های h1 تا h6 بهتر است چقدر باشد؟
 • حداکثر متن زیر سرفصل موجود در تگ های h1 تا h6 چند کلمه می تواند باشد؟
 • کلیدواژه سایت می تواند در متن سرفصل موجود در تگ های h1 تا h6 تکرار شود؟
 • آشنایی با سئوی پاراگراف نویسی در html

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش چهارم – آشنایی با تگ head در html

 • آموزش کار با تگ head در html
 • اهمیت تگ head در html
 • آیا می توانیم از تگ head در html استفاده نکنیم؟
 • تگ head در کدام قسمت کدهای html قرار می گیرد.
 • بین تگ باز و بسته <head></head> چه محتوا و تگ هایی می تواند قرار بگیرد.
 • آیا متن بین تگ باز و بسته <head></head> در صفحه وب دیده می شود؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش پنجم- آشنایی با تگ hr در html

 • آموزش کار با تگ hr در html
 • اهمیت تگ hr برای موتورهای جست و جو
 • نحوه تنظیم حاشیه و رنگ تگ hr
 • نحوه تنظیم محل قرار گیری تگ hr
 • نحوه تنظیم پهنای تگ hr

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...