تعریف تگ (tag) و انواع آن و تعریف ساختار سند در html

تعریف تگ (tag) و انواع آن و تعریف ساختار سند در html

به جلسه دوم آموزش جامع html در سایت آموزشی بیست آموز خوش آمدید. در این جلسه با مفاهیم پایه و اساسی مانند تعریف تگ (tag) و انواع آن و تعریف ساختار سند در html آشنا خواهید شد.

 تعریف تگ (tag) و انواع آن و تعریف ساختار سند در html  

تعریف تگ (tag) یا برچسب

 • تگ (tag) یا برچسب چیست ؟
 • تگ ها در html چه کاربردی دارند؟
 • انواع تگ در html 
 • تگ های جفت یا paired tags چه نوع تگ هایی هستند و چه کاربردی دارند؟
 • تگ های تکی (unpaired tags) یا تگ های خالی (empty tag)چه نوع تگ هایی هستند و چه کاربردی دارند؟
درحال بارگذاری...

تعریف صفت یا ویژگی (attribute) در html

 • صفت یا ویژگی (attribute) در html چیست؟
 • صفت (attribute) ها در html چه کاربردی دارند؟
 • تعریف صفت (attribute) های سراسری (global) در html 
 • تگ ها با حروف کوچک باید نوشته شوند یا حروف بزرگ

انواع تگ یا برچسب بر اساس شکل قرار گیری در صفحات وب

 • انواع تگ یا برچسب بر اساس شکل قرار گیری در صفحات وب چه چه نام دارند؟
 • تگ های درون خطی یا inline tags چه نوع تگ هایی هستند؟
 • تگ های درون خطی یا inline tags چه خصوصیات و ویژگی هایی دارند؟
 • تگ های بلاکی یا blocke-level tags چه نوع تگ هایی هستند؟
 • تگ های بلاکی یا blocke-level tags چه خصوصیات و ویژگی هایی دارند؟
 • تگ های درون خطی و بلاکی چه تفاوتهایی دارند؟

تعریف وراثت و تگ های تو در تو (nested tags) در html

 • تعریف مفهوم وراثت در html 
 • تعریف تگ های تو در تو nested tags در html
 • قانون نوشتن صحیح تگهای تو در تو در html

آشنایی با ساختار یا structure سند در html

 • ساختار سندهای html به چه شکلی است؟
 • تعریف اجمالی تگ doctype
 • تعریف اجمالی تگ html
 • تعریف اجمالی تگ head
 • تعریف اجمالی تگ body
 • تعریف اجمالی تگ