تشریح تگ های مربوط به کدهای کامپیوتری

تشریح تگ های مربوط به کدهای کامپیوتری

در جلسه پانزدهم آموزش جامع html سایت بیست آموز به تشریح تگ های مربوط به کدهای کامپیوتری می رسیم.

تگ های مربوط به کدهای کامپیوتری کاربرد بسیار کمی در طراحی صفحات مختلف سایت های اینترنتی دارند .

اما در صورتیکه ما بخواهیم از کدهای کامپیوتری در محتوای صفحات وبمان بهره ببریم، استفاده از تگ های مربوط به کدهای کامیپوتری می تواند تاثیر بسیار خوبی در ارتقای رتبه سایت ما یه همام مقوله SEO داشته باشد.

تگ های مربوط به کدهای کامپیوتری شامل تگ های kbd ، code ، pre ، samp و var می باشند.

این گونه تگ ها جزو تگ های معناگرایانه یا اصطلاحاً Semantic محسوب می شوند.

در ادامه توضیحات ارائه شده به بحث آموزش تگ های مربوط به کدهای کامپیوتری می رسیم.

تشریح تگ های مربوط به کدهای کامپیوتری

بخش اول – تشریح تگ باز و بسته ی <kbd></kbd>

 • تشریح تگ باز و بسته ی <kbd></kbd>
 • تگ kbd جزو کدام دسته از تگ ها می باشد؟
 • اهمیت استفاده از تگ kbd برای موتورهای جستجو چیست؟
 • جایگزین ظاهری تگ kbd با استفاده از دستورات css چیست؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش دوم – تشریح تگ باز و بسته ی <samp></samp>

 • تشریح تگ باز و بسته ی <samp></samp>
 • تگ samp جزو کدام دسته از تگ ها می باشد؟
 • اهمیت استفاده از تگ samp برای موتورهای جستجو چیست؟
 • جایگزین ظاهری تگ samp با استفاده از دستورات css چیست؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش سوم- تشریح تگ باز و بسته ی <code></code>

 • تشریح عملکرد تگ باز و بسته ی <code></code>
 • تگ code جزو کدام دسته از تگ ها می باشد؟
 • اهمیت استفاده از تگ code برای موتورهای جستجو چیست؟
 • ترکیب تگ های code و pre جهت نمایش بهتر محتوای تگ code

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش چهارم – تشریح تگ باز و بسته ی <var></var>

 • تشریح عملکرد تگ باز و بسته ی <var></var>
 • تگ var جزو کدام دسته از تگ ها می باشد؟
 • اهمیت استفاده از تگ var برای موتورهای جستجو چیست؟
 • جایگزین ظاهری تگ var با استفاده از کدهای css چیست؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...