ارتباط با 20 آموز :

ما در 20آموز مشتاقانه منتظر نظرات ، پیشنهادات و انتقادات صمیمانه و دلسوزانه شما هستیم.

نظرات شما در اسرع وقت دیده شده و پیگیری خواهند شد.

به ما ایمیل بفرستید

contact us