تشریح موجودیتها و کاراکترهای جایگزین در html

موجودیتها و کاراکترهای جایگزین در html

در جلسه هجدهم آموزش جامع html سایت بیست آموز به تشریح موجودیتها و کاراکترهای جایگزین در html  می رسیم.

بحث موجودیتها و کاراکترهای جایگزین  یا entities در html از مباحث کاربردی می باشد.

زمانهای زیادی در طراحی وب سایت پیش می آید که شما میخواهید از علامت ها و کاراکترهایی استفاده کنید که در کیبورد وجود ندارند و یا حتی جزو علامتهای رزرو شده هستند (مثل علامت< یا >). در اینچنین مواقعی بحث موجودیت ها کاربرد خود رانشان می دهند.

در ادامه توضیحات ارائه شده به بحث تشریح موجودیتها و کاراکترهای جایگزین در html می رسیم.

تشریح موجودیتها و کاراکترهای جایگزین در html

بخش اول – تشریح  html Entities یا موجودیت ها در html

 • مفهوم موجودیت در html یا html entities چیست؟
 • کاربرد موجودیت در html یا html entities چیست؟
 • انواع روش های فراخوانی و به کارگیری موجودیت در html یا html entities چیست؟
 • موحودیت جایگزین فضای خالی یا space در html چیست؟

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش دوم – تشریح دسته بندی موجودیت ها در html

 • تشریح دسته بندی موجودیت ها در html

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...

بخش سوم- کاربرد symbol یا علامت های جایگزین در html

 • کاربرد و اهمیت استفاده از علامت ها یا symbols در طراحی صفحات وب
 • روش ها ی به کارگیری و فراخوانی علامت ها در html
 • آشنایی با علامت های ریاضی در html
 • آشنایی با علامت های نقطه گذاری یا punctuation در html
 • آشنایی با علامت های اقتصادی و مالی  یا currency در html
 • آشنایی با علامت های نامه ای یا letterlike در html
 • آشنایی با علامت های مربوط به فلش ها یا arrows در html
 • آشنایی با علامت های نقطه گذاری در html
 • آشنایی با علامت های ترسیم کادر یا box drawing در html
 • آشنایی با علامت های تعیین عنصرهای بلاکی یا bock elements در html
 • آشنایی با علامت های تعیین اشکال  هندسی یا geometric shapes در html
 • آشنایی با علامت های متفرقه پرکاربرد یا misc symbols در html
 • آشنایی با علامت های digbats در html

هشدار-اصلی-فیلم

درحال بارگذاری...